הזמינו ערב ישועות ללא תשלום

ניסים ונפלאות מעל דרך הטבע לאחר ערבי הפרשת חלה וחוגי בית, בחסדו של הבורא יתברך. "ואני בחסדך בטחתי ייגל ליבי בישועתך"…

לוח האירועים

חוויה שמרימה אותך לגבהים

מתוך התגובות הנלהבות שקיבלנו

תשחררי

בואי להתרגש ולהתחזק