בסימן טוב ובמזל טוב

בשבח ובהודיה לבורא עולם
על כל הטוב אשר גמלנו
הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף
בשמחת כלולות בנינו היקרים

משה שלמה

עב"ג

שרה

שתתקיים בס"ד בשעה טובה ומוצלחת
יום חמישי כ"ח באב תשפ"ב 25.8.22
קבלת פנים בשעה 18:30

ימים
שעות
דקות
שניות
האירוע הסתיים

חופה

בשעה 19:30

אולמי

נוף ירושלים

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

הרב אברהם כהן ורעיתו

הרב דוד תופיק ורעיתו

אישור הגעה

מפת הגעה

א.י. שחראי 12 בית וגן