בסימן טוב ובמזל טוב

בשבח ובהודיה לבורא עולם
על כל הטוב אשר גמלנו
הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף
בשמחת כלולות בנינו היקרים

יוסף

עב"ג

אפרת

שתתקיים בס"ד בשעה טובה ומוצלחת
יום ראשון כ' בסיוון תשפ"ב 19.6.22

ימים
שעות
דקות
שניות
האירוע הסתיים

חופה

בשעה 19:00

אולם

דימול פלטינום

עריכת חופה וקידושין על ידי הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א
והרה"ג זמיר כהן שליט"א
יו"ר ארגון הידברות
בשעה 19:00 בדיוק

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

אליהו נקש ורעיתו

דוד תופיק ורעיתו

אישור הגעה

מפת הגעה

ז'בוטינסקי 1 רמת גן